价钱降落/设置装备摆设晋升 比亚迪唐DM新车型9月26日上市
价钱降落/设置装备摆设晋升 比亚迪唐DM新车型9月26日上市
  • Posted_by 浙江茂航电力科技有限公司
  • 2022-06-22

我们从比亚迪官方得悉,比亚迪唐DM将新增一款四驱尊贵型车型 ,其将于9月26日正式上市 。动力方面,新车将采取比亚迪第三代DM手艺,搭载2.0T涡轮增压策动机+后机电的动力总成 ,0-100km/h加快仅5.3秒。

在外不雅方面 ,新车将延续现款车型的设计气概,并供给全新黑色版本的铝合金行李架、门框饰条 、沙鱼鳍天线和后视镜罩等。

据官方暗示,新增车型固然是双擎四驱版的入门车型 ,可是可以享受原三擎四驱版中高配车型的设置装备摆设 。像是ACC自顺应巡航、碰撞预警、车道偏离预警 、道路交通标示辨认 、360度全景影象和DiLink智能网联系统等都将有所配备 。

动力方面,新车将采取比亚迪第三代DM手艺,搭载2.0T涡轮增压策动机+后机电的动力总成。传动方面匹配6速双聚散变速箱 ,并搭载超等电四驱系统,0-100km/h加快仅需5.3秒。(配图均为现款车型)

浙江茂航电力科技有限公司

【读音】:

wǒ men cóng bǐ yà dí guān fāng dé xī ,bǐ yà dí táng DMjiāng xīn zēng yī kuǎn sì qū zūn guì xíng chē xíng ,qí jiāng yú 9yuè 26rì zhèng shì shàng shì 。dòng lì fāng miàn ,xīn chē jiāng cǎi qǔ bǐ yà dí dì sān dài DMshǒu yì ,dā zǎi 2.0Twō lún zēng yā cè dòng jī +hòu jī diàn de dòng lì zǒng chéng ,0-100km/hjiā kuài jǐn 5.3miǎo 。

zài wài bú yǎ fāng miàn ,xīn chē jiāng yán xù xiàn kuǎn chē xíng de shè jì qì gài ,bìng gòng gěi quán xīn hēi sè bǎn běn de lǚ hé jīn háng lǐ jià 、mén kuàng shì tiáo 、shā yú qí tiān xiàn hé hòu shì jìng zhào děng 。

jù guān fāng àn shì ,xīn zēng chē xíng gù rán shì shuāng qíng sì qū bǎn de rù mén chē xíng ,kě shì kě yǐ xiǎng shòu yuán sān qíng sì qū bǎn zhōng gāo pèi chē xíng de shè zhì zhuāng bèi bǎi shè 。xiàng shì ACCzì shùn yīng xún háng 、pèng zhuàng yù jǐng 、chē dào piān lí yù jǐng 、dào lù jiāo tōng biāo shì biàn rèn 、360dù quán jǐng yǐng xiàng hé DiLinkzhì néng wǎng lián xì tǒng děng dōu jiāng yǒu suǒ pèi bèi 。

dòng lì fāng miàn ,xīn chē jiāng cǎi qǔ bǐ yà dí dì sān dài DMshǒu yì ,dā zǎi 2.0Twō lún zēng yā cè dòng jī +hòu jī diàn de dòng lì zǒng chéng 。chuán dòng fāng miàn pǐ pèi 6sù shuāng jù sàn biàn sù xiāng ,bìng dā zǎi chāo děng diàn sì qū xì tǒng ,0-100km/hjiā kuài jǐn xū 5.3miǎo 。(pèi tú jun1 wéi xiàn kuǎn chē xíng )

发表评论